Localizare

Rezervaţia fosiliferă de la Chiuzbaia este situată pe versantul sudic al Masivului Igniş, între acesta şi depresiunea Chiuzbaia, la obârşia Văii Jidoaia, denumită şi Jidovoaia, ce drenează partea de NV a depresiunii Chiuzbaia, denumită de localnici Groape. În partea nordică a rezervaţiei se află vârful Ciontolan – ”contrafort” sudic al Ignişului.

Rezervaţia Fosiliferă Chiuzbaia are o suprafaţă de 50 ha, iar din punct de vedere administrativ-teritorial, aparţine de municipiul reşedinţă de judeţ Baia Mare.

În perimetrul rezervaţiei există 8 puncte fosilifere cu plante, situate pe versantul de sud al Masivului Igniş, între pâraiele Jidoaia în est şi Izvorul Plopilor în vest, la cote care variază între 810 şi 870 m.

Coordonatele limitelor de colţ a rezervaţiei sunt:

Coordonate Stereo 70

Colţ       x             y

NV    400760    692562

SV    400735    692063

NE    401763    692511

SE    401737    692012